Nr.67 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Jørgen Cseh (Fredensborg Lærerkreds), Cecilie Andersen (lærer på Langebjergskolen) og Torben Wisbom (lærer på Endrup skole) redegjorde inden godkendelsen af dagsordenen for deres synspunkter i den igangværende skolekonflikt.


Herefter blev dagsordenen godkendt.