Nr.183 - Regler for hunde på badestrande i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 12/32959

 

Beslutningstema

Drøftelse af regler for hunde på badestrande i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgernes Stemme ønsker, at Miljø- og teknikudvalget behandler deres forslag til ændring af kommunens regler for hundes adgang til vores badestrande i badesæsonen.


Den 21. juni 2010 vedtog Byrådet:

  1. At heste ikke skal have adgang til kommunens badestrande i perioden fra 1. maj til 30. september
  2. At hunde ikke skal have adgang til kommunens badestrande i dagtimerne fra kl. 7 til kl. 21, mens hunde kan få adgang i aften- og morgentimerne fra kl. 21 til kl. 7, når hunden føres i snor, i perioden fra 1. maj til 30. september.

Borgernes Stemme ønsker at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, og anbefaler en ændring af beslutningen, således at der på en eller to af kommunens 6 badestrande i Øresund og 2 i Esrum Sø tillader, at hunde må medtages i dagtimerne.


Ifølge Naturbeskyttelsesloven må man have sin hund med på stranden i Danmark om sommeren fra den 1. april til 30. september, så længe den føres i snor. Kommunalbestyrelsen kan dog jf. § 13, stk. 2 i Bekendtgørelse om badevand og badeområder træffe en begrundet beslutning om, at hunde ikke må være på stranden og i vandet i badesæsonen eller en anden nærmere defineret periode.


Administrationen ser umiddelbart to handlemuligheder:

  1. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at byrådets beslutning af 21. juni 2010 ændres, således at hunde, der føres i snor, kan få adgang til en eller flere af kommunens badestrande i dagtimerne i badesæsonen fra 1. maj til 30. september.
  2. At Miljø- og Teknikudvalget anbefaler, at byrådets beslutning af 21. juni 2010 fastholdes, således at hunde ikke må være på kommunens strande og i vandet i dagtimerne i badesæsonen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 af lov om naturbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1283 af 15/12/2011 om badevand og badeområder. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Afventer udfald af udvalgets drøftelse af forslaget.

Indstilling

  1. At forslaget drøftes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2012

Udvalget anbefaler, at Byrådet fastholder sin beslutning af 21. juni 2010, dog således at perioden "1. maj til 30. september" i pkt. 2 om hunde ændres til "1. juni til 30. august".


Fraværende: Ergin Özer (A) og Thomas Elgaard (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).