Nr.175 - Fastsættelse af mødedatoer for Byråd og fagudvalgene i 2013

Sagsnr.: 12/30385

 

Beslutningstema

Mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2013.

Fagudvalgene skal alene tage stilling til mødetidspunkter for egne møder.  

Sagsfremstilling og økonomi

Mødeplanen er i vid udstrækning en videreførelse af mødestrukturen fra 2012. Dog er Byrådets møde i marts flyttet til tirsdag den 2. april og Børne- og Skoleudvalget rykket til mandag den 8. april, af hensyn til påsken.


1. behandlingen af budget 2014-2017 afholdes i forbindelse med de ordinære augustmøder i Økonomiudvalget og Byrådet.

2. behandlingen af budgettet holdes ligeledes i forbindelse med ordinære møder: Den 23. september i Økonomiudvalget og den 30. september i Byrådet.


Når mødeplanen for de stående udvalg er på plads, vil møder i Venskabsbykomitéen, Erhvervsrådet, Trafiksikkerhedsudvalget mv. samt

de obligatoriske årsmøder, Jobcamp, Børne- og kulturchefforeningen, Kommunale Tekniske chefer, Årsmøde i Dansk Byplanlaboratorium m.fl.

blive lagt ind, før den endelige kalender bliver offentliggjort.


Proces for godkendelse af mødeplanen er, at den behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møde i september 2012 samt til de stående udvalg i oktober 2012.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Byrådet og udvalgene fastsætter deres egne mødetidspunkter.

Kommunikation

Offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Økonomiudvalgets mødekalender godkendt.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).