Nr.174 - Fælles borgmesterhenvendelse til Transportministeren

Sagsnr.: 12/9610

 

Beslutningstema

Orientering om fælles borgmesterhenvendelse til transportministeren.


Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget forelægges til orientering udkast til henvendelse fra borgmestrene i henholdsvis Fredensborg, Hillerød og Hørsholm kommuner til transportministeren om Isterødvejen. Udkastet omdeles på mødet.


Baggrunden for henvendelsen er dels forårets foretræde for Folketingets Transportudvalg hvor borgmesteren og formanden for Trafiksikkerhedsudvalget deltog, dels borgmesterens møde med transportministeren i sidste måned, hvor Fredensborg Kommune har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at en strækning på ca. 10 km. er kommunal og delt mellem 3 kommuner, mens den øvrige del af vejen er ejet af staten. Dette medfører, at der ikke bliver tænkt i helhedsorienterede løsninger for strækningen, ligesom erfaringen har vist, at vejarbejder ikke er koordineret mellem stat og kommuner. Der er derfor enighed blandt de tre kommuner om at forsøge at afhænde strækningen til staten.


Hos såvel Transportudvalget som på mødet med ministeren blev der udtrykt forståelse for Fredensborg Kommunes synspunkter, og det er med baggrund heri, at brevet fremsendes til ministeren.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).