Nr.169 - Hovedudvalgets drøftelse med Økonomiudvalget

Sagsnr.: 12/2205

 

Beslutningstema

Kommunens MED-aftale giver Hovedudvalget mulighed for 2 årlige dialogmøder med Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af personalepolitiske emner. I Hovedudvalget er det aftalt, at disse dialogmøder mest hensigtsmæssigt bør ligge i forår og efterår og så vidt muligt i tilknytning til budgetprocessen. 

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge Rammeaftale om Med-indflydelse og Med-bestemmelse er det forudsat, at Hovedudvalget mødes, normalt en gang årligt, med kommunens politiske ledelse, med henblik på at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. I Fredensborg Kommune er der skabt tradition for, at denne mulighed bl.a. skabes ved Hovedudvalgets deltagelse på de 2 årlige budgetseminarer.


For at få dialogen mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget i mere strukturerede rammer ønsker Hovedudvalget, at dialogmøderne formaliseres i et egentlig møde med Økonomiudvalget. En god måde at gøre dette på er, at der som opfølgning på budgetseminarierne er 2 årlige dialogmøder med Økonomiudvalget. Det vil normalt betyde i april og september måned og med en repræsentativ kreds af Hovedudvalgets medlemmer.


Til dialogmødet den 24. september har Hovedudvalget udpeget følgende medarbejderrepræsentanter: Uffe Bastiansen, TR 3 F, Park og Vej, Jørgen Cseh, formand Kreds 36, DLF, Peter Brender, TR for DJØF og Jane Andersen, TR for FOA-Dagplejen. Derudover deltager Personalechef og sekretær for Hovedudvalget Tina Bjerregaard.


Retsgrundlag

Rammeaftale om Med-indflydelse og Med-bestemmelse.

Kompetence

Økonomiudvalget. 


Indstilling

  1. At Hovedudvalget på mødet lægger op til en dialog med Økonomiudvalget om de personalepolitiske emner, som medarbejderrepræsentanterne finder aktuelle.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Indstillingen blev fulgt.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).