Nr.168 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Dagsorden godkendt.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).