Nr.208 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 209.      Godkendelse af leverandør til
                        sundhedsforsikring 2012. 

Sag nr. 210.      Ansøgning om alkoholbevilling.

Sag nr. 211.      Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet
                        åbningstid. 

Sag nr. 212.      Toftegårdsvænget 326, indeklimasag. 

Sag nr. 213.      Nyt offentligt udbud af Asminderød Skole.
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Sag nr. 209. Godkendelse af leverandør til sundhedsforsikring 2012. 

Sagen tages til efterretning. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Sag nr. 210. Ansøgning om alkoholbevilling.

Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Sag nr. 211. Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid. 

Økonomiudvalget udsætter sagen med ønske om yderligere oplysninger fra Politi og SSP om sagens konsekvenser.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).


Sag nr. 212. Toftegårdsvænget 326, indeklimasag. 

Godkender administrationens indstilling, såfremt der med baggrund i helt særlige og ekstraordinære forhold der isoleret set kan begrunde en genhusning.


Thomas Bak (V) tager forbehold.Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Sag nr. 213. Nyt offentligt udbud af Asminderød Skole.

Anbefaler administrationens indstilling idet arealet ønskes solgt og ryddet af en køber så hurtigt som muligt i 2013.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).