Nr.207 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orientering om status på projektet om eventuelt etablering af fælles park og vej med Helsingør Kommune. Sagen bliver politisk behandling i januar 2013.


Orientering om omflytning af mødelokaler og borgerservice.


Orientering om næste budgetrevision vil korrigere for fejl i budget 2013, på budget for park og vej.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).