Nr.198 - Ledetråd 2013

Sagsnr.: 12/22275

 

Beslutningstema

Direktionens ledetråd for 2013 forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens værktøj til at sætte en retning for, hvordan organisationen skal arbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger, som Byrådet udstikker.


Ledetråden giver direktionens bud på, hvordan vi i de kommende år ledelsesmæssigt kan håndtere de aktuelle og langsigtede udfordringer. Ledetråden prioriterer med andre ord nogle overordnede temaer, som direktionen mener, er væsentlige for kommunens udvikling som en del af den offentlige sektor.


Ledetråden 2013 sætter fokus på tre temaer. Temaerne bygger videre på temaer fra sidste års ledetråd, men også nye vinkler er blevet tilføjet. Med udgangspunkt i Byrådets visionsseminar stiller vi i år som noget nyt skarpt på temaet identitet. Temaet er højaktuelt i en moderne verden, hvor kommunens berettigelse i høj grad afhænger af, at vi er i stand til at kommunikere til borgeren, hvem vi er, og hvad vi tilbyder. Netop fordi dette tema er nyt, vil direktionen have særligt fokus på dette og igangsætte et fælles strategisk projekt til at understøtte temaet.Temaerne i 2013 er:

  • Stærk fælles identitet
  • En innovativ organisation
  • Fleksibilitet på tværs

Ledetråd 2013 er blevet til på baggrund af drøftelser direktionen og i chefforum. Desuden har ledetråden været drøftet i ledercirklen og Hovedudvalget. 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).