Nr.196 - Niverød IV - lån til individuelle køkkenmoderniseringer.

Sagsnr.: 12/38623

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til


  • Optagelse af lån i afdeling Niverød IV til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.
  • Huslejeforhøjelser som følge af låneoptagelserne

Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i brev af 5. september 2012 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.


Beboerne har på et afdelingsmøde den 15. marts 2012 vedtaget et forslag om at give mulighed for frivillig individuel udskiftning/renovering af køkken for ca. 75.000 pr. lejemål.


12 beboere har indtil nu ansøgt om at udskifte/renovere køkken.


Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt banklån på ca. 900.000 kr. med en fast rente på 7,03 % pa. til finansiering af udgifterne. Lånet er uden pant i ejendommen og uden kommunal garanti.


Årsagen til, at boligselskabet optager banklån i stedet for et lavere forrentet realkreditlån, er, at ejendommen som helhed for nylig har gennemgået en større renovering og realkreditlånemulighederne er udtømt i den forbindelse


Til dækning af ydelserne på banklånet vil lejen blive forhøjet med ca. 576 kr. pr. måned for de beboere, der har valgt at udskifte/renovere deres køkken.


Lejen vil for en 3-rumsbolig stige fra kr. 6.200 til kr. 6.776 pr. måned, svarende til 9,3 %.


Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Kompetence

Byrådet.Indstilling

  1. At der meddeles tilladelse til, at Afdeling IV optager et 20-årigt fastforrentet banklån på kr. 900.000 til finansiering af udgifterne til
    individuel udskiftning/renovering af køkkener.
  2. At huslejeforhøjelsen på kr. 576 pr. måned, svarende til 9,3 % godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).