Nr.192 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Dagsorden godkendt idet sag nr. 209 til 213 behandles først.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).