Nr.231 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2012

Dagsorden godkendt


Fraværende: Hans Nissen (A) og Carsten Wulff (V).