Nr.229 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 230 Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Sag nr. 230 Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid.

Et enigt Økonomiudvalg afviste at udstede alkoholbevilling.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).