Nr.214 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Dagsorden godkendt.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).