29-05-2012 kl. 17:30
Stortrommen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hans Nissen

29-05-2012 kl. 17:30
Stortrommen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hans Nissen

Nr.111 - Indstilling om ny direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering

Sagsnr.: 12/22955

 

Beslutningstema

Et enigt ansættelsesudvalg indstiller at Trine Holmberg ansættes i stillingen som direktør for Miljø, Kommunale Arealer og DigitaliseringSagsfremstilling og økonomi

Ansættelsesudvalget har i samarbejde med Thorups Kontor gennemført rekrutteringsprocessen, og har afholdt samtaler den 10. maj og 24. maj 2012.


Der var 47 ansøgere til stillingen og et enigt ansættelsesudvalg indstiller Trine Holmberg til ansættelse i stillingen som direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering, med virkning fra 1. juli 2012.


Trine Holmberg ansættes på kontraktvilkår, jf. vedlagte kontrakt, som fremsendes til hendes faglige organisation efter Byrådets godkendelse.
Kompetence

Byrådet 


Indstilling

  1. At Ansættelsesudvalgets indstilling om ny direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A)


Bilag