Nr.93 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Dagsorden godkendt idet sag nr. 116: Musikfestival på Krogerup Højskole - ansøgning om nattilladelse optages på dagsorden.


Punkt nr. 111. Organisering af fremtidig rengøring og vinduespolering - LUKKET behandles først.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).