Nr.116 - Musikfestival på Krogerup Højskole - ansøgning om nattilladelse

Sagsnr.: 12/22387

 

Beslutningstema

Krogerup Højskole har ansøgt om nattilladelse til kl. 04.00 i forbindelse med en Musikfestival lørdag den 26. maj 2012.

Sagsfremstilling og økonomi

Krogerup Højskole arrangerer en musikfestival den 26. maj 2012 for ca. 300 deltagere.


Nordsjællands Politi har givet højskolen en lejlighedstilladelse til arrangementet frem til kl. 24.00.


Højskolen ansøger nu om nattilladelse frem til kl. 04.00, hvor festivalen slutter. 


Politiet har meddelt, at man ingen indvendinger har imod udvidet åbningstid til arrangementet. 


Det følger af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid skal afgøres af Økonomiudvalget.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Retsgrundlag

Restaurationslovens § 28, stk.4: Den stedlige bevillingsmyndighed kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid, jf. stk.1, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. at der meddeles nattilladelse frem til kl. 04.00

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).