Nr.109 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 111. Organisering af fremtidig rengøring og vinduespolering


Sag nr. 112. Ejer- og brugerforhold ejendommen Østervej 1A


Sag nr. 113. Mødestedet, Nivå Center 70, Nivå - alkoholbevilling, 
bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid

   

Sag nr. 114. Cafe Pingo, Jernbanegade 12, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid 


Sag nr. 115. Salg af Hegels MindeBeslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Sag nr. 111. Organisering af fremtidig rengøring og vinduespolering.


Anbefaler administrationens indstilling. Hvilket betyder at dele af rengøringsopgaven hjemtages ifm. det kommende udbud af opgaven.
Sag nr. 112. Ejer- og brugerforhold ejendommen Østervej 1A.


Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget, da udvalget skal have lejlighed til at forholde sig til notatet om de juridiske forhold.
Sag nr. 113. Mødestedet, Nivå Center 70, Nivå - alkoholbevilling, 
bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid


Administrationens indstilling vedtaget og bevillingen godkendt.   

Sag nr. 114. Cafe Pingo, Jernbanegade 12, Fredensborg -alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid.


Administrationens indstilling vedtaget og bevillingen godkendt.
Sag nr. 115. Salg af Hegels Minde


Udsættes til junimødet med henblik på Økonomiudvalgets besigtigelse af Hegels Minde samme dag.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).