Nr.146 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-06-2012

Dagsorden godkendt idet sag nr. 149. Salg af ubebygget grund - Tinghusvej 5A optages på dagsorden.