Nr.129 - Regnskabsafslutning Egelunden

Sagsnr.: 08/45157

 

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for pleje- og aktivitetscenter Egelunden.

Sagsfremstilling og økonomi

Egelunden var færdigbygget i 2009, men det har først været muligt at afslutte regnskabet nu.

Byggeriet overholdt den bevilgede ramme.

I bevillingen til Egelunden var der reserveret 1 mio. kr. til arealet udenfor plejecentret dvs. ved Kokkedal Torv. Projektet mht. udearealerne er dog ikke blevet gennemført i forbindelse med opførslen af Egelunden, som først antaget.

Dette er baggrunden for at anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 1 mio.

Byrådet har den 27.2.2012 besluttet at bevillingen til udearealerne omkring Egelunden overføres til klimaprojektet for Kokkedal.


Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. at anlægsregnskabet for Egelunden godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Anlægsregnskabet for Egelunden godkendes.


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen (V)


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.