Nr.126 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget gives den kvartalsvise orientering om verserende retssager.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om hvert kvartal at blive orienteret om verserende retssager.


Kommuner er i øjeblikket involveret i 4 retssager:


  • Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti.
  • To grundejere i Fredensborg har anlagt sag mod kommunen med krav om erstatning efter oversvømmelser mellem 2005 og 2007 i forhold til efterfølgende forsikringsproblemer.
  • En grundejer i Sørup har anlagt retssag med henblik på at få anerkendt et bestemt forløb af søbeskyttelseslinjen.
  • En selvejende institution, som kommunen tidligere har haft driftsoverenskomst med, har anlagt sag mod kommunen med krav om udbetaling af en feriepengeforpligtelse.

De 4 retssager er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Orienteringen taget til efterretning idet der fremadrettet også vil være information om eventuelle stævninger udtaget mod kommunen i det lukkede bilag.

Bilag