Nr.125 - Program for budgetseminar i august

Sagsnr.: 12/20003

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende forslag til program til budgetseminaret i august.

Sagsfremstilling og økonomi

Vedlagt som bilag er udkast til program for budgetseminaret deb 24. og 25. august. Budgetseminaret holdes på Bautahøj, Bautahøjvej 39 Kulhuse, Jægerspris.

Der vil blive arrangeret fælles transport til seminaret.


I programmet er der taget udgangspunkt i, at der skal være tid til politiske drøftelser.

Indstilling

  1. At udkastet til programmet vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2012

Administrationens indstilling vedtaget med de faldne bemærkninger.