Nr.255 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 256: Ansøgning om fornyet alkoholbevilling og udvidet åbningstid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Administrationens indstilling vedtaget.


Fraværende: Hans Nissen (A)