Nr.240 - Byggesagsgebyr 2013

Sagsnr.: 12/47580

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændring af byggesagsgebyr i forlængelse af budget 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har med budget for 2013 besluttet at reducere de beregnede indtægter fra byggesagsgebyrer med 1,0 mio. kr. i 2013, og yderligere 0,2 mio. kr. i 2014 og yderligere 0,4 mio. kr. i 2015. I alt reduceres indtægterne med 5,4 mio. kr. over perioden 2013-2016.


Beregningsforudsætningerne som kommunen udarbejdede i samarbejde med Cowi i 2011 om kommunens udgifter, antal sager, tidsforbruget på sagstyperne, mv., som lå til grund for Byrådets beslutning om gebyrernes størrelse i 2012, lægges også til grund for denne dagsorden.


Den nedenfor beskrevne model for nedsættelse af gebyrerne tager udgangspunkt i en generel reduktion med en ligelig nedskrivning på alle gebyrsatser.


Administrationen foreslår, at reduktionen i 2013 sker ved en reduktion i satserne pr. m2, mens de efterfølgende reduktioner i 2014 og 2015 sker med regulering af maksimumsgebyrer (lofter) og enhedspriserne (fx mobilmaster, legepladser, mv.).


Baggrunden for administrationens forslag vedr. 2013 og 2014/15 er, at prisen pr. m2 ikke bør reduceres hvert år. Administrationen vurderer, at der kan opstå uklarhed om hvilket gebyr det er rimeligt at opkræve når man søger det ene år, og får tilladelsen i det kommende år.


Gebyrer skal ifølge lovgivningen opkræves i 5 kategorier

1.      Tilbygninger til enfamiliehuse, carporte, udhuse, mv.

2.      Nye enfamiliehuse

3.      Teknisk ukomplicerede erhvervsbygninger (lagerbygninger, landbrugsbygninger, mv.)

4.      Andre faste konstruktioner (mobilmaster, skilte, legepladser, mv.)

5.      Erhvervsbyggeri


Nedenfor er vist konsekvenserne af en reduktion fordelt procentvist ligeligt mellem de fem kategorier. Reduktionen er ca. 30% pr. m2.Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

Kat. 4

Kat. 5

2012 m2 pris

95

135

205

0

205

2013 forslag m2 pris

67

95

145

0

145

En reduktion på

-175.000

-305.000

-180.000

0

-300.000


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Byggeloven

Budget 2013

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byggesagsgebyrer for 2013 reduceres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 28-11-2012

Administrationens indstilling blev sat til afstemning. For stemte 6: Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Carsten Nielsen (A), Ole Bergmann (F), Thomas von Jessen (C) og Lars Simonsen (B). I mod stemte 2: Lars Søndergaard (V) og Preben Goth (V). V ønsker en større besparelse i henhold til deres budgetforslag.


Der blev omdelt revideret dagsordenstekst.


Fraværende: Pernille Graux (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.


Liste V tager forbehold, idet liste V ønsker en større besparelse i henhold til deres budgetforslag.


Fraværende: Hans Nissen (A)