Nr.237 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2012

Sagsnr.: 12/39563

 

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2012 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2012 fremsendes overordnet tidsplan.


Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.


Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedurer for kommunernes regnskabsaflæggelse.


Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.


Fra tidsplanen kan fremhæves:

  • Årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalg i marts og for Byråd i april og fremsendes herefter til revisionen
  • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalg den 26. august og Byråd den 2. september, hvorefter årsregnskabet endeligt godkendes.
  • 30. september er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.


Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og berørte økonomimedarbejdere.

Indstilling

  1. At tidsplanen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Administrationens indstilling vedtaget.


Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F)