Nr.235 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Dagsordenen godkendt.


Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F) deltog fra sag nr. 239