Nr.165 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag  nr. 167 Status på Hegels Mindesagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Sag nr. 167: Status på Hegels Mindesagen.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at ejendommen genudbydes i offentligt udbud til det, for kommunen mest fordelagtige tilbud, ud fra en samlet vurdering ift. områdets kvaliteter.


Fraværende: Hans Nissen (A).