Nr.150 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Dagsorden godkendt idet sagen ”Strategi for gruppen af unge voksne, over 18 år i Kokkedal og Nivå” optages på dagsorden som nummer 166 og lukket sag får derved nr. 167.


Fraværende: Hans Nissen (A).