Nr.89 - Fredtoften - udvidet vedligeholdelse

Sagsnr.: 12/11398

 

Beslutningstema

Drøftelse af udvidet vedligeholdelse af Fredtoften.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredtoften ligger umiddelbart vest for Kokkedal kun adskilt af motorvejen, og er et område, der byder på mulighed for friluftsaktiviteter af pladskrævende karakter som frisbee golf, openair biograf, koncerter, familieudflugter samt professionelle arrangementer.


Det blev anlagt i 1995 og er et kuperet område med grusstier og slåede græsstier, og tilplantet med fortrinsvis eg, ask, hvidtjørn, slåen og forskellige rosensorter. Mod Fredtoftevej ligger et beplantet skovbælte, hvor der er parkeringslommer med plads til sammenlagt 150 biler.


Mod Stasevang er opført en amfiscene, som kan benyttes til biograf, koncert, teater mv. Der er plads til 1.000 – 1.500 tilskuere.


Park og Vej har afsat en ramme under Plan og Klima til vedligeholdelse af arealerne omkring de 9 frisbee-golfhuller. Der er i det vedtagne budget ikke afsat midler til vedligeholdelse af amfiscene og anden vedligeholdelse af arealer.


Selve amfiscenen har tidligere været løbende vedligeholdt, men da der dels blev droslet helt ned på arrangementer ved scenen, og der var krav om besparelser på de grønne områder, har amfiscenen ikke været vedligeholdt de seneste to år. Derfor er der også brug for reparation af nogle af siddepladserne.


Den anlagte frisbee golfbane udnytter en stor del af Fredtoften. I forbindelse med en ansøgning til Fritids – og Erhvervsudvalget fra Karlebo Frisbee-Golf Klub i 2011 om anlæggelse af ekstra 9 frisbee golfhuller for at afholde nationale og internationale mesterskaber, vil der være behov for ekstra græsslåning.


Frisbeegolf-klubben er i 2012 foreslået som vært for afholdelse af Danmarks Mesterskaber i Frissbee-golf.


Hvis Fredtoften skal opfylde den nuværende anvendelse og den ønskede brug fremadrettet, er der brug for ekstra driftsmidler, og sagen er sat på efter aftale med borgmesteren.


Økonomi

Græsslåning/piskning 12 gange i vækstsæsonen i

forbindelse med placering af ekstra 9 frisbeebaner            kr.   19.850,16

Beskæring 1 gang/år langs ekstra 9 huller.                       kr.   12.030,40

Rep. af siddepladser amfiteater (muld, græsfrø og løn)      kr.   26.532,00

Græsslåning/piskning amfiteater 12 gange i

vækstsæsonen *)                                                           kr. 115.632,00


I alt ex. moms og i 2012-priser                                   kr.174.044,56


*) Den høje pris for græsslåning/piskning ved amfiteateret skyldes, at det er håndarbejde – der kan ikke anvendes store maskiner til arbejdet.


Det er ikke muligt inden for den eksisterende ramme på politikområde 3 (Veje og Trafik) at pege på kompenserende besparelser til at dække den øgede vedligeholdelse af Fredtoften.


Såfremt der allerede i 2012 skal findes finansiering inden for politikområde 3, vil det betyde en omprioritering af Park og Vejs eksisterende opgaveportefølje.Bevilling

På politikområdet forefindes ikke finansiering til den øgede drift på 174.000 kr. (2012-priser) i 2012 og i årene fremefter.Kompetence

Kultur - og Turismeudvalget - Fredtoften hører jf. styrelsesvedtægten for gældende byrådsperiode under Kultur - og Turismeudvalget.


Fritids og Erhvervsudvalget - Aktiviteter på Fredtoften under det folkeoplysende område hører under Fritids og Erhvervsudvalget.


Økonomiudvalget


Indstilling

  1. At Fritids- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at forslaget medtages i budgetforhandlingerne i 2013.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 11-04-2012

Anbefaler den administrative indstilling med følgende tilføjelse: Der ønskes en generel drøftelse i forbindelse med budgetforhandlinger om Fredtoftens generelle anvendelse både kommunalt og privat herunder muligheden for sponsorater.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 16-04-2012

Administrationens indstilling vedtaget. Udvalget tilslutter sig beslutningen i Kultur - og Turismeudvalget om, at der ønskes en generel drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne om Fredtoftens generelle anvendelse både kommunalt og privat herunder muligheden for sponsorater.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Kultur- og Turismeudvalget samt Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling vedtaget.