Nr.87 - Nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd

Sagsnr.: 10/19644

 

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd.


Sagsfremstilling og økonomi

På byrådsmødet den 1. november 2010 godkendte Byrådet sammensætningen af Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) for perioden 1. juni 2010 – 1. juni 2014.


Byrådet skal ifølge lovgivningen godkende nye medlemmer, der indtræder i rådet. Byrådet godkendte igen den 31. januar 2011 to nye medlemmer, og skal nu igen godkende et nyt medlem.


Der er blevet udpeget en ny repræsentant fra Erhvervsskolen Nordsjælland. Tina Steinbrenner, vicedirektør indtræder i rådet i stedet for Lars Kristensen.


Niels-Jørgen Holm, repræsentant fra LO udtræder af rådet. Der er endnu ikke blevet udpeget et nyt medlem i stedet for ham.


Det lokale beskæftigelsesråd vil således bestå af følgende medlemmer pr. 30. april 2012:


Formand Lars Søndergaard, Arbejdsmarkedsudvalget
Næstformand Jonas Armfelt (DA)
Næstformand Pia Johansen (LO)

Vibeke Schmidt (LO)

Vakant (LO)

Per Djarlo (DA)

Morten Kjeldgaard (DA)
Jens E. Andersen (Danske Handicaporganisationer – DH)

Inga Margrete Lind-Madsen (Danske Handicaporganisationer – DH)
Linda Jensen (FTF)

Jesper Lundh (Praktiserende Lægers Organisation – PLO)
Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland)


Suppleant for Danske Handicaporganisationer er Hans-Erik Lind-Madsen
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Tina Steinbrenner godkendes som nyt medlem af Det lokale beskæftigelsesråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler administrationens indstilling.