Nr.79 - Administrationspolitisk beretning 2011

Sagsnr.: 12/8297

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommunes administrationspolitiske beretning for 2011 forelægges Økonomiudvalget til orientering.


Sagsfremstilling og økonomi

I den administrationspolitiske beretning giver Administrationen en samlet status på den administrative udvikling i Fredensborg Kommune i 2011.

Beretningen kan give borgere, politikere og medarbejdere et overblik over nogle af de mange indsatser og udviklingstiltag, der blev arbejdet med i kommunen i 2011.

Kommunens vision om tilfredse borgere er omdrejningspunktet for kommunens indsatser, og går som en rød tråd og bestanddel i alle udviklingstiltag. I ledetråden 2011 blev der optrukket tre strategiske spor for, hvordan vi kan håndtere nationale og lokale udfordringer, som er opstået som følge af finanskrisen og den demografiske udvikling.

De tre spor er:

•         Service på nye måder

•         Anvendelse af fremtidens teknologiske muligheder

•         Fremtidens jobs og arbejdsplads

De initiativer, der fremhæves i beretningen, afspejler ledetrådens tre spor. Beretningen tillader os derfor også at foretage en slags status på organisationens arbejde med ledetråden.      

     


Kompetence

Økonomiudvalget


Kommunikation

Beretningen retter sig først og fremmest mod interne aktører i Fredensborg Kommune: Byråd, ledere og medarbejdere. Beretningen lægges på Medarbejderportalen og præsenteres kort på rådhusinformationsmøde, hovedudvalgsmøde og i Ledercirklen.

Borgerne kan læse beretningen på Fredensborg Kommunes hjemmeside.


Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning 

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Orienteringen taget til efterretning.