Nr.74 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Dagsorden godkendt idet punkt 82. behandles først.

Thomas Bak deltog ikke i behandling af dette punkt.