Nr.25 - Kvalitetetsstandard for individuel handicapkørsel

Sagsnr.: 18/33607

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har fået en del henvendelser angående kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

 

Administrationen er derfor blevet opmærksomme på at sætningerne vedrørende

varighedsbegrebet, ”ude af stand til at anvende offentlige transportmidler”, ”hvor transporten ikke kan løses på anden vis” og sammenhæng med bevilling af handicapbil, kan være misvisende.

 

Særligt i forhold til varighedsbegrebet, hvor administrationen vurderer, om funktionsnedsættelsen er varig eller uden udsigt til bedring indenfor en overskuelig fremtid, har det ingen betydning i selve vurderingen. Der vil altid være tale om, at der skal foretages en konkret individuel vurdering.

 

Derfor vil administrationen hellere gøre oplysningerne på kvalitetsstandarden mere tydelig og lovtekstnær.

 

Lov om trafikselskaber § 11.

 

”Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover etablere individuel handicapkørsel.”

 

Administrationen anbefaler derfor at følgende:

 

”Borgere:

Der er bosiddende i Fredensborg kommune.

Der er over 18 år.

Der er afhængig af et gangredskab.

(rollator, gangbuk eller 2 albuestokke) eller kørestol, der er bevilget af kommunen, eller som kommunen finder borgeren berettiget til iht. servicelovens § 112 eller § 113.

Der er ude af stand til at anvende offentlige transportmidler

Hvor funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes til at vare minimum 12 mdr.

Der er blinde og svagtseende.

Hvor transporten ikke kan løses på anden vis.

Borgere der ikke har fået bevilget støtte til køb af bil iht. servicelovens § 114

 

Målgruppen omfatter også borgere i botilbud”

 

Ændres til:

 

”Borgere:

  • Der er bosiddende i Fredensborg kommune.
  • Der er over 18 år.
  • Der er afhængig af et gangredskab.

(rollator, gangbuk eller 2 albuestokke) eller kørestol, der er bevilget af kommunen, eller som kommunen finder borgeren berettiget til iht. servicelovens § 112 eller § 113.

  • Der er blinde og stærkt svagsynede.

 

 

Målgruppen omfatter også borgere i botilbud.”

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber § 11

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.