Nr.14 - Beskæftigelsesplan 2019-2020

Sagsnr.: 18/12273

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2019-2020 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2019-2020 i Fredensborg Kommune.

 

Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.

 

Helt overordnet er det bærende element i beskæftigelsesindsatsen, at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper samt hjælpe virksomhederne med at få arbejdskraft.

 

Beskæftigelsesplan 2019-2020

Beskæftigelsesplan 2019-2020 udgør den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Planen er toårig, idet det er de lange seje træk, der skal til på beskæftigelsesområdet.

 

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der også de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på denne måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. I Fredensborg Kommune fastlægges der for hver byrådsperiode en beskæftigelsespolitik, der indeholder de overordnede lokalpolitiske mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse af beskæftigelsespolitikken udarbejdes beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen indeholder mål fra Beskæftigelsesministeren, mål fra de vedtagne investeringsstrategier, og fem særlige fokusområder med konkrete målsætninger de kommende år.

 

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2019-2020

I 2019 og 2020 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de vedtagne investeringsstrategier samt konkrete resultatmål.

 

Sagsfremstilling siden den 02.10.2018

Siden behandlingen i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2018 skulle Beskæftigelsesplan 2019-2020 have været i høring i Erhvervsrådet på et møde i december. Dette er beklageligvis ikke sket på grund af en kommunikationsfejl, hvorfor Beskæftigelsesplanen har været til skriftelig høring i Erhvervsrådet, hvis svar hermed foreligger, som vedhæftet.

 

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

 

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5, ”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi”

Delmål 8.6, ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres”                                         

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At beskæftigelsesplan 2019-2020 godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Inden sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd sendes planen til høring i Erhvervsrådet med svarfrist medio november 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget.