Nr.13 - Ansøgning om nattilladelse til Café Pingo

Sagsnr.: 18/34126

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid til kl. 01.00 på fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage.

 

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Mikkel Emil Larsen om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid.

 

Ansøger ønsker nattilladelse på fredage, lørdage, helligdage som ikke efterfølges af hverdage samt natten før helligdage indtil kl. 01.00 jævnfør § 28 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

 

Ifølge Nordsjællands Politi foreligger der ikke konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

 

Nordsjællands Politi giver samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid natten til lørdage, søndage og natten før en helligdag indtil kl. 01.00.

 

Samtidig har Nordsjællands Politi meddelt ansøger en alkoholbevilling til Café Pingo for en periode af 8 år. I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevllingen samt godkendelsen af bestyrer for restaurationsvirksomheden.

 

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de ikke har kendskab til støjklager og der er ingen verserende miljøsager vedrørende Café Pingo.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 01.00 fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag samt natten før helligdage.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Godkender administrationens indstilling.