Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Dagsordenen blev godkendt.