Nr.41 - Revideret anvisnings- og udlejningsaftale Asminderød Boligselskab

Sagsnr.: 19/1648

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ny anvisnings- og udlejningsaftale mellem Asminderød Boligselskab og Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Asminderød Boligselskab har tilbudt Fredensborg Kommune 100 pct. anvisning til fem ungdomsboliger i afdelingen Lillevang, mod tidligere to boliger.

 

Det er administrationens vurdering, at 100 pct. kommunalanvisning til fem boliger kan understøtte kommunens arbejde med anbringelse af unge i alderen 16-23 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos egen familie.

 

De fem boliger i afd. Lillevang vil blive en del af Fredensborg Kommunes Ungeboliger, som er en anbringelsesform efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 4 – en anbringelse på eget værelse. Ungeboligerne har til formål at tilbyde unge botræning, så de på længere sigt vil kunne klare sig i egen bolig. Støtten i Ungeboligerne varetages af bostøttere, som arbejder med at give de unge en struktureret hverdag med indkøb, madlavning, budgetlægning, husarbejde, socialt samvær mv.

 

En evt. økonomisk besparelse som følge af godkendelse af fremlagte aftale, vil ligge i at de tre ekstra boliger kan give udslag i et reduceret behov for placering af unge i målgruppen i eksterne botilbud.

 

Derudover er der i det fremlagte forslag lavet en ænring i aftalens § 4, så denne henviser til udlejningsbekendtgørelsens § 4, mod tidligere almenboliglovens § 60. Denne ændring her ingen praktisk betydning for aftalen.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 59.1, 59.2 og 60.

Udlejningsbekendtgørelsens § 4

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Den reviderede anvisnings- og udlejningsaftale knytter an til Byrådet arbejdsgrundlag ved at bidrage til nedenstående pejlemærke
 

3. Du kan mere end du tror

”Vi vil i den kommende periode etablere lokale tilbud på socialområdet til borgere med f.eks. handicap og psykiske lidelser. Tilbuddene skal have fokus på kvalitet til den bedst mulige pris og nærhed til familien.”

FNs verdensmål

Anvisnings- og udlejningsaftalen bidrager til følgende verdensmål:

 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At administrationens udkast til revideret anvisnings- og udlejningsaftale godkendes.