Nr.36 - Udtræden af stedfortræderlisten

Sagsnr.: 19/4757

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Nicholas Just Villadsen, liste I udtræder af stedfortræderlisten.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ved kommunalvalget i 2017 blev Nicholas Just Villadsen valgt som stedfortræder for Liste I, som den tredje på stedfortræderlisten.

 

Nicholas Just Villadsen er fraflyttet kommunen den 1. april 2018. Efter den kommunale valglov er det en forudsætning for at være valgbar, at man har bopæl i kommunen. Dette gælder for såvel de personer, som har opnået valg til Byrådet, samt for stedfortræderne. Hvis man mister sin valgbarhed, skal man udtræde af Byrådet hhv. stedfortræderlisten.

 

Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem eller en stedfortræder ikke længere er valgbar som følge af fraflytning fra kommunen, afgøres af Byrådet.

 

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2, jf. § 1.

 

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At byrådet godkender, at Nicholas Just Villadsen udtræder af stedfortræderlisten.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Anbefaler administrationens indstilling.