Nr.219 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 24-09-2018

Drøftelse om erhvervelse af ejendom

Pleje – og Rehabilitetscenteret

Ministerbesøg

Orientering om Danske Bank

Forplejning til politiske møder

Redegørelse for problemstilling vedr. SFO