Nr.206 - Økonomisk Orientering August 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for august 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

Drift
Ved udgangen af august 2018 er der afholdt nettodriftsudgifter for 1.607 mio. kr. mod 1.553 mio. kr. ved udgangen af august 2017. Nettodriftsforbruget er dermed 54 mio. kr. højere end på samme tidpunkt sidste år. De 1.607 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 62,9. Forbrugsprocenten er dermed 0,3 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2017.

Anlæg

Ved udgangen af august 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 56 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 28 mio. kr. Ved udgangen af august 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 47 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 2 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 45 mio. kr.
Såvel anlægsindtægter som anlægsudgifter er således højere i år sammenlignet med sidste år.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af august 2018 270 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 48 mio. kr. siden årsskiftet svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6 mio. kr.

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)
Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. august 2018

Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 270 mio. kr. er der i alt disponeringer for 115 mio. kr. Heraf vedrører de 5,5 mio. kr. ”indestående vedr. kirkeskat Nivå Havn og Monopolbrud”, 92 mio. kr. vedrører kassetræk i korrigeret budget 2019-2021 mens 18 mio. kr. vedrører kassetræk fra korrigeret budget 2018. Den ikke disponerede kassebeholdning udgør således 156 mio. kr. hvoraf de 74 mio. kr. udgøres af overførsler fra 2017 til 2018.

Figur 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. august 2018


Bevillingsreserver
Bevillingsreserverne er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for juli 2018. Driftsreserven udgør således 14,7 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. årligt i 2019-2021 mens anlægsreserven udgør 0 kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)Folketal
Kommunens folketal er per 3. september 40.638 borgere, folketallet er dermed faldet med 53 borgere siden 1. august 2018. Bag faldet i folketallet ligger nettofraflytning på 47 borgere og et fødselsunderskud på 6 borgere. Siden årsskiftet er folketallet faldet med 110 borgere.

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. august til 3. september 2018

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 24-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.