Nr.203 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 24-09-2018

Dagsordenen blev godkendt. Tinne Borch Jacobsen var fraværende under punkt 203. Hans Nissen (A) var fraværende under punkt 203-207.