Nr.244 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 29-10-2018

Dagsorden godkendt.