Nr.225 - Økonomisk Orientering - September 2018

Sagsnr.: 16/12923

 
Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for september 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver status for kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver, den gennemsnitlige kassebeholdning herunder disponeringer og folketallet.

Drift
Ved udgangen af september 2018 er der nettodriftsudgifter for 1.794 mio. kr. mod 1.748 mio. kr. ved udgangen af september 2017. Nettodriftsforbruget er dermed 46 mio. kr. højere end på samme tidspunkt sidste år. De 1.794 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 70,6 pct.
Forbrugsprocenten er dermed 0,2 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2017.

Anlæg
Ved udgangen af september 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 61 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 28 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 33 mio. kr.
Ved udgangen af september 2017 var der afholdt anlægsudgifter for 59 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 4 mio. kr. svarende til er nettoanlægsforbrug på 55 mio. kr. Både anlægsudgifter og anlægsindtægter er således højere end på samme tidspunkt sidste år.

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af september 2018 på 274 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 52 mio. kr. siden årsskiftet, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig stigning på 6 mio. kr.
 

Tabel 2. Kommunens kassebeholdning (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Figur 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 30. september 2018


Disponeringer på den gennemsnitlige kassebeholdning
Ud af kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på 274 mio. kr. er der i alt disponeringer for 106 mio. kr., heraf vedrører de 101 mio. kr. det budgetlagte kassetræk i budget 2018-22 mens de 5,5 mio. kr. vedrører ”indestående vedr. kirkeskat, Nivå Havn og Monopolbrud”. Den ikke-disponerede kassebeholdning er 168 mio. kr.

 

Figur 2. Disponeringer på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning pr. 30. september 2018

Note:Anlægsreserven for 2019 er jf. byrådsbeslutningen den 1. oktober 2018 lagt i kassen, dog er der fastholdt er kassetræk på 5 mio. kr. i det forventede kassetræk for årene 2018-22


Bevillingsreserver

Med vedtagelsen af budget 2019-22 er driftsreserven hævet fra tidligere 15 mio. kr. årligt til nu 17 mio. kr. årligt fra 2019 til 2022. Som en del af budgetforliget er anlægsreserven for 2019 lagt i kassen. Dermed er anlægsreserven 0 kr. i 2018 og 2019 og 5 mio. kr. årligt i årene 2020-2022.
 


Såvel drifts- samt anlægsreserven fremgår af tabel 3 herunder.

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 
Folketal
Kommunens folketal var per 1. oktober 2018 på i alt 40.707 borgere, folketallet er steget med 69 borgere siden 3. september. Bag stigningen ligger nettotilflytning på 65 borgere og et fødselsoverskud på 4 borgere.  

 

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Oktober 2017

Januar 2018

September 2018

Oktober 2018

Folketal

40.644

40.748

40.638

40.707

 

 

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 3. september til 1. oktober 2018

 

Ændring

Tilflytning

289

Fraflytning

-224

Fødsel

34

Dødsfald

-30

Befolkningstilvækst

69

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Økonomisk Orientering bidrager til den daglige økonomiske styring af Fredensborg Kommune og skønnes derigennem at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål nr. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.
Økonomisk Orientering indeholder en status for kommunens anlægsbudget og skønnes dermed at bidrage til opfyldelsen af Fredensborg Kommunes pejlemærke nr. 4 Bygninger og byrum der skaber liv.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.