Nr.224 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Dagsordenen blev godkendt, herunder den udsendte tillægsdagsorden. Hanne Berg (F) var fraværende under punkt 224-227. Tinne Borch Jacobsen (V) var fraværende under punkt 224-227.