Nr.275 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 

Beslutningstema

276. Godkendelse af dagsorden - Lukket

277. Fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse til Asminderød Kro ApS, Kongevejen 59, Fredensborg - Lukket

278. Gymnastikkens Hus - Vægtning af tildelingskriterier i omvendt licitation - Lukket

279. Kontrakt på ældreområdet - Lukket

280. Funktionstillæg som stedfortræder for kommunaldirektør  Lukket

281. Orientering  Lukket

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

276. Godkendelse af dagsorden Lukket

Dagsorden blev godkendt.

 

277. Fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse til Asminderød Kro ApS, Kongevejen 59,

Fredensborg Lukket

Godkender administrationens indstilling.

 

278. Gymnastikkens Hus - Vægtning af tildelingskriterier i omvendt licitation Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

279. Kontrakt på ældreområdet Lukket

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.

 

280. Funktionstillæg som stedfortræder for kommunaldirektør – Lukket

Godkender administrationens indstilling.

 

281. Orientering – Lukket

Intet at bemærke.