Nr.269 - Godkendelse af revideret frikommunevedtægt

Sagsnr.: 16/31575

 

Beslutningstema

Godkendelse af Fredensborg Kommunes opdaterede frikommunevedtægt.

 

Sagen behandles forud for byrådsmødet i Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet blev senest orienteret om frikommuneforsøg II i maj 2018 og Byrådet godkendte senest frikommunevedtægterne for Fredensborg Kommune den 25. september 2017.

 

Fredensborg Kommune har været del af frikommunenetværket Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren siden oktober 2016. I Fredensborg Kommunes lokale frikommuneprojekt samarbejder Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap om at tilbyde borgere i ressourceforløb med tværgående problemstillinger én samlet udregning, én samlet handleplan og et individuelt tilrettelagt kontaktforløb som en del af frikommuneforsøget.

 

Siden Byrådets seneste godkendelse af frikommunevedtægten i 2017, har frikommunenetværket ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om yderligere paragraffritagelser og fået tilsagn herom. Derudover har administrationen vurderet, at frikommuneprojektet i Fredensborg Kommune er i en fase, som betyder, at kommunen har brug for at trække på flere af de paragraffritagelser, som kommunerne fik tilsagn om at anvende efter frikommunenetværkets første ansøgningsrunde i februar 2017.

 

De tilføjede paragraffritagelser betyder, at Fredensborg Kommune bruger paragraffriheden til at tilrettelægge individuelt tilpassede kontaktforløb med borgere, som er omfattet af projektet. Borgernes forløb har altid et beskæftigelsesrettet mål, men processen mod at nå målene kan med paragraffritagelserne tilrettelægges således, at det passer specifikt til den enkelte borgers behov. Eksempelvis har kommunerne mulighed for at bruge jobsamtaler i jobcenteret til at støtte borgeren i sin misbrugsbehandling, når det vurderes, at borgerens aktuelle misbrug står i vejen for, at borgeren kan gennemføre en praktikperiode.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

BEK nr 841 af 22/06/2017 om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der

gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om

frikommuner m.v. §§ 5 og 6

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen har relation til Byrådets pejlemærke Du kan mere end du tror. Pejlemærket sætter fokus på borgerens egne ressourcer og troen på, at borgere med svære kroniske vanskeligheder også kan leve et meningsgivende liv.

 

Sagen har relation til FN´s verdensmål om sundhed og trivsel, fordi arbejdet i frikommuneforsøget søger at bringe borgere til et bedre og fysisk og mentalt sundere liv med en høj livskvalitet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Den reviderede frikommunevedtægt for Frikommuneforsøg II offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At frikommunevedtægt for frikommuneforsøg II godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler indstillingerne fra Borgerservice–, Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalget og Social– og Seniorudvalget.