Nr.258 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Blindecenter Bredegaard

Sagsnr.: 18/27766

 

Beslutningstema

 

Byrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen på Blindecenter Bredegaard.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Bredegaard er et bo- og dagtilbud til udviklingshæmmede blinde og svagtseende voksne. Tilbuddet er selvejende og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed.

 

Det følger af vedtægterne for Bredegaard, at bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf et medlem udpeget af Fredensborg Kommune, som beliggenhedskommune.

 

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

 

Bredegaards vedtægter.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

 

Byrådet

Kommunikation

 

Meddelelse om valg af bestyrelsesmedlem sendes til region Hovedstaden.

Indstilling

 

  1. At Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger centerchef Susanne Lyngsø til medlem af bestyrelsen for Blindecenter Bredegaard.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.