Nr.252 - Orientering om revision af Værd at vide som byrådsmedlem i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/29036

 

Beslutningstema

Orientering om at publikationen ”Værd at vide for byrådsmedlemmer i Fredensborg Kommune” er opdateret.

Sagsfremstilling og økonomi

”Værd at vide..” er et oplagsværk for byrådsmedlemmerne til brug i det politiske arbejde i Byråd og fagudvalg. Der er en kort og let tilgængelig gennemgang af de væsentligste rettigheder og pligter, som knytter sig til hvervet som byrådspolitiker. Der er også en række praktiske oplysninger, ligesom de væsentligste regler for arbejdet, som Byrådet selv har besluttet, er medtaget.

 

I forhold til den tidligere udgave er der indsat de reviderede regler vedrørende:

 

-         Kodeks for Byrådets samspil

-         Styrelsesvedtægten

-         Forretningsordenen

-         Reglement for Byrådets spørgetid

-         Mød de politiske udvalg.

 

Herudover er der tilføjet nye afsnit om:

 

-         Beskyttelse af byrådsmedlemmers kommunikation

-         Byrådsmedlemmers modtagelse af gaver, invitationer m.v.

-         Byrådsmedlemmers fortabelse af valgbarhed på grund af straf

-         Byrådsmedlemmers tilsyn med kommunens administration

 

”Værd at vide…” kan også ses på Byrådsportalen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs Verdensmål nr. 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 

Byrådets overordnede vision er en bæredygtig kommune i udvikling, hvor man blandt andet prioriterer en høj faglighed som rygrad i den daglige servicering af kommunens borgere.

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning