Nr.250 - Budgetavis 2019 - 2022

Sagsnr.: 18/29577

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender Budgetavis 2019 – 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetavisen 2019 – 2022 er udarbejdet som 4 annoncesider til indrykning i UgeNyt.

 

Lay-out og design følger tidligere års opsætning, dog er forsiden i år erstattet af Byrådets 8 pejlemærker.

 

De vedtagne takster for 2019 indsættes efter vedtagelse på næstkommende byrådsmøde.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Afspejlingen af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag understøtter, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.   

                

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Kommunikation

Budgetavisen indrykkes i UgeNyt i uge 50.

 

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender Budgetavisen 2019 – 2022.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Godkender budgetavisen med de faldne redaktionelle bemærkninger.