Nr.246 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Dagsordenen blev godkendt.